нэгж жин islc

Энэ удаагийн ЖДҮХСангаас 1,429 аж ахуйн нэгж, 1,323 иргэн зээл хүссэн байна. Үүнээс, орон нутагт 828 иргэн, Улаанбаатарт 495 иргэн төсөлд хамрагдах хүсэлтээ ирүүлсэн байгаа …

-Өсөлт гэдэг бол бие махбодийн органик бодисын хэмжээ нэмэгдэж, биеийн бүтцийн үндсэн нэгж болох эсийн тоо нэмэгдсэний улмаас хүүхдийн биеийн жин болон өндөр нэмэгдэх үзэгдлийг хэлнэ.

нэгж Тоо ширхэг 1 KЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ТРЕЩОТКОЙ 8mm ширхэг 20 2 KЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ТРЕЩОТКОЙ 9mm ширхэг 20 3 KЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ТРЕЩОТКОЙ 10mm ширхэг 20 ...

Нийслэлийн хэмжээнд эзэмшил газрынхаа орчныг бохирдуулж, газраа зориулалтын дагуу ашиглаагүй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн талаар Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын дэд дарга С.Даваасүрэн мэдээлэл хийлээ.

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно: 4.1.1."аж ахуйн нэгж" гэж улсын бүртгэлд бүртгэгдэж, аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компани, нөхөрлөл, хоршоо, төрийн болон орон нутгийн ...