tecma цөмийн үйлдвэр

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд дараах нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулж авна. (2020-05-28 04:08:00) Нийтлэл

Улсын нөөцийн талаар баримтлах бодлого, стратеги болон удирдлагын талаар судалгаа хийж зөвлөмж гаргах, бараа материалын бүрдүүлэлт, тэдгээрийн хадгалалтын нөхцөл, бүтээгдэхүүний чанар байдалд туршилтын эрдэм ...

 · ОРШИЛ Манай улсад цөмийн физикийн сургалт,судалгааны ажил хөгжих дотоод, гадаад нөхцөл 1960-аад оноос бүрдсэн бөгөөд цөмийн технологи нэвтрүүлэх төслүүдийг манай улсын үйлдвэр,хөдөө аж ...

Тамга тэмдэг захиалахад хялбар боллоо. Загвар гаргах, 1-2 цагт хийх, хүргэлт хийж өгөх БҮГД ҮНЭГҮЙ. Онлайнаар тамгаа шууд захиалан хийлгүүлэх боломжтой

МУИС-ийн харьяа Цөмийн судалгааны төв МУИС-ийн Математикийн хүрээлэн ХААИС-ийн харьяа Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн ... ШУТИС-ийн харьяа Хөнгөн үйлдвэр судалгаа хөгжлийн хүрээлэн

2015.04.08. Цөмийн энергийн газар нь (хуучин нэрээр) Засгийн газрын 387 дугаар тогтоолоор татан буугдаж цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиг үүрэг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт 2014 оны 12 дугаар сард шилжин ирсэн.