барилгын хог хаягдлын сар

Хог хаягдлын менежментийн асуудал бас л анхаарч үзэх ёстой асуудлын нэг. Улаанбаатар хотод жилд 1 сая орчим тонн хог гардгийн 10 шахам хувь буюу 100-гаад мянган тонн нь барилгын хог …

Барилгын хог хаягдлын менежмент, дахин боловсруулалтын чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлдэг бидний хувьд энэхүү үзэсгэлэнд оролцох нь зөвхөн олон …

Барилгын хог хаягдлын ажиллах хүчний зардлыг Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар баталсан "Барилгын засварын ажпын төсвийн суурь норм" /БНбД 81-59 …

БНХАУ 2018 оноос эхлэн хуванцар хаягдлын импортоо зогсоох шийдвэрийг гаргасан. Уг шийдвэр нь Монгол Улс төдийгүй дэлхийн олон орны хувьд хуванцар хаягдлаа боловсруулах уу, булах уу? гэсэн асуулттай тулгарахад хүргээд ...

 · Хог хаягдлыг дахин эргэлтэнд оруулах: Гол төлөв, ахуйн хатуу хог хаягдлын ихээхэн хэсгийг биозадаргаанд оруулан компост бэлтгэх …

8.2.2.энэ хуулийн 7.1.3, 7.1.4-т заасан аргачлалын дагуу барилгын хог хаягдлын норматив, үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг тогтоох; 8.2.3.барилгын хог …

Хог хаягдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд зааснаар "хог хаягдал" гэж өмчлөгч этгээд хэрэглэхгүй болсон эд юмс, материалыг, "хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж" гэж хог хаягдлыг цуглуулж тээвэрлэх, булшлахад ...

2.1.Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль, Агаарын ...

2.4.4. Хог хаягдал тээвэрлэх үйл ажиллагаа нь Хог хаягдлын тухай хуулийн 14.5, 14.8-д зааснаас гадна дараах шаардлагыг хангаж ажиллана. 2.4.4.1. хог хаягдлын …

Барилгын тухай хуулийн 24.2 дэх барилга байгууламжийн төсвийн тооцоог мэргэшлийн ... 39 Их цэвэрлэгээ зохион байгуулах "Хог хаягдлын тухай" хуулийн 9.5.2-т нутаг

Дэлхийн банкнаас манай гаригийн хог хаягдлын талаар гаргасан судалгааны тайланд дэлхийн хог хаягдал гурван жилийн дотор 10 гаруй хувиар өсчээ. Судалгаанд хамрагдсан улс орнуудаас Америк болон Монгол Улс нэг хүнд ...

7. Орон сууцанд амьдарч байгаа йл өрхийн хог хаягдлын 37 хувь нь цаас, 20. хувь нь бөс даавуу,албан газар сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн хон хаягдлын. 40 …

5 Хог хаягдлын хэмжээнд эзлэх дундын боловсруулалтын хувь хэмжээ (%) 0Өвөл Зун 0 6 Хог хаягдлын хувь хэмжээнд ангилан ялгах буюу Recycle үйл ажиллагааны хувь хэмжээ (%) Өвөл 3.7 Зун (0.0) 8.4 (0.0)