уурхайн хяналтын ажилтны сургалт

17.2.2. өөр ажлын байранд шилжиж байгаа иргэн, ажилтны сургалт; 17.2.3. үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн үйлчлэл бүхий болон тэдгээртэй адилтгах эрсдэлтэй ажлын байранд ажиллаж ...

Сургалт нь 3 модулийн 4 хичээлээс бүрдэх ба хичээл бүр үндсэн хичээл, кейс дасгал, шалгалт гэсэн хэсгүүдтэй. Модуль 1: Комплаенсийн тухай үндсэн …

сургалт, уулзалт зохион байгуулж нэгдсэн ойлголттой ... уул уурхайн чиглэлийн 2, дэд бүтцийн чиглэлийн 4, эрүүл мэнд, эм, биобэлдмэлийн чиглэлийн 7, ... Түүнчлэн Мэргэжлийн хяналтын ажилтны ...

Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас тус аймагт уул, уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар тус газрын Геологи, уул уурхайн хяналтын байцаагч Д.Бямбацогт ...

 · Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2019 оны сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Швейцарын хөгжлийн агентлагтай хамтран бичил уурхай эрхлэгчдэд болон байгаль орчин, геологи уул ...

СУРГАЛТ АРГА ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС ХАЛДВАРЫН ҮЕД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХЭРХЭН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ДАДЛАГА СУРГУУЛИЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтаны мэргэшүүлэх сургалт Зөвлөгөө: Хэрэв та Хөдөлмөрийн сайдын шинэчилсэн тушаал-А/370 хөтөлбөрийн хүрээнд ХАБЭА-н ажилтны мэргэжлийн ур чадвар эзэмшиж,удирдах түвшиний ажилтан ...

Чиг үүрэг. Албан тушаал : Хяналтын газрын дарга нарын үндсэн чиг үүрэг : 1. Хариуцсан хяналтын чиглэлээр Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын өмнө тавигдсан зорилго, зорилтыг төсвийн шууд захирагч, нэгжийн даргатай ...

Мэргэжлийн хяналтын газрын Геологи уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч, Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч,

104.Уурхайн ажлын байрны температур нь нойтон термометрийн заалтаар +28 o С-ээс ихсэх, эсвэл ихсэх нь мэдэгдэж байвал ажилтны эрүүл, аюулгүй ажиллах орчныг бүрдүүлэх тусгай болон mns iso 7933:2015 ...

Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутаг Тост, Тосон бумбын нурууг улсын тусгай хамгаалалтад авах зайлшгүй шаардлага үүссэний дагуу "Зарим газар …

Сургалт үйлдвэрлэлийн төв нь 1964 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл 4 чиглэлээр анхан, дунд, ахисан түвшинд шинээр мэргэжил олгох, мэргэжил дээшлүүлэх, давтан сургах, мэргэшүүлэх сургалтыг зохион ...

Монголын далд уурхайн музей, сургалт судалгаа, аялал жуулчлалын төв төслийн удирдах хороо анхны хуралдаанаа хийлээ. 2019/12/28 0

Тус аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар нь: • Эрүүл мэнд боловсрол, хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлвэр үйлчилгээний хяналтын хэлтэс • Дэд бүтэц, байгаль орчин геологи уул уурхайн хяналтын хэлтэс

1.1.4 сургалт эрхлэх байгууллагатай гэрээ байгуулсан байх (тухайн байгууллагын ажилтны үндсэн ажилтны хувьд хөдөлмөрийн гэрээ, гэрээт ажилтны хувьд сургалт удирдах гэрээ …

Өөр ажлын байранд шилжсэн ажилтны сургалт зохион байгуулдаг (13) 10. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний, улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан ажилтанд хууль тогтоомжийн дагуу ...

 · BFA Vision: To be the premier, independent and high quality training institute for excellence in banking and financial services training and research in Mongolia, with a view to have a leading role in the economic reforms and strengthening of the Mongolian banking and financial services sector through skills enhancement and professional capacity building …