sccm 2007 цуглуулах гишүүнчлэлийн системийн бүлэг

Бүлэг, сэдвийг судлах зааварчилгаа нь ойлгомжтой эсэх 2 ... халаалтын системийн бүдүүвчээр жишээ болговол, хэрвээ усны насос ажиллахгүй бол …

vi БҮЛЭГ. МАГАДЛАЛ БА СТАТИСТИК 6.1. Дискрет санамсаргүй хувьсагч 6.2. Математик дундаж vii БҮЛЭГ. КОМПЛЕКС ТОО 7.1. Комплекс тоо түүний бодит ба хуурмаг хэсэг 7.2. kомплекс тоон дээр хийх үйлдэл 7.3.

Хаяг: Бичил уурхайн мэдлэгийн төв Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Нэгдсэн Үндэстний гудамж-5/2, Засгийн газрын ii байр,

5.2 Багшийн мэдээлэл засварлах Багшийн мэдээлэл засах үйл явцын зааварчилгаа Багшийн мэдээлэл засварлах үйлдлийг хийхээс өмнө системд дараах үйлдлийг хийсэн байх ёстой.