ашигт малтмалын нөөцийг нөхөн сэргээх

Авлигатай тэмцэх газраас биологийн болон техникийн нөхөн сэргээлт хийх нэрийдлээр орон нутаг дахь албан тушаалтнууд иргэн, аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж, ашигт малтмалын олборлолт явуулан түүнээсээ хандив ...

1.8. Ашигт малтмалын нөөцийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэн нөөц 1.9. 2017 онд ашигт малтмалын нөөцийг улсын нэгдсэн тоо бүртгэлд хүлээлгэн өгсөн орд 2.

37.1.3.тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр төлөөгүй, байгаль орчныг нөхөн сэргээх үүргээ биелүүлээгүй талаар нутгийн захиргааны байгууллагын саналыг харгалзан ...

nbsp 0183 32 1 6 Олон ашигт малтмал бүхий цогц ордын хувьд үйлдвэрлэлийн ач холбогдолтой болохыг нь тогтоосон үндсэн ба дагалдах ашигт малтмалаар нөөцийг … » одоо чат

Газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх тө ...,уурхайн эдэлбэрийн доторхи ашигт малтмалын хайгдсан нөөцийг иж бүрэн, ... харин уурхайн эдэлбэр газрынтхилийн доторхи ашигт малтмалын ...

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхээр тодорхойлолт авах ... байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулахаар энэ хуулийн …

Авлигатай тэмцэх газраас биологийн болон техникийн нөхөн сэргээлт хийх нэрийдлээр орон нутаг дахь албан тушаалтнууд иргэн, аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж, ашигт малтмалын олборлолт (хаягдал нөөц ашиглах) явуулан ...

2000 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар хот 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь байгалийн баялгийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх ...

Хувийн хөрөнгөөр хайгуул хийж, нөөцийг нь тогтоосон ашигт малтмалын ордыг Улсын Их Хурлын шийдвэрээр бодит зардлын нөхөн олговор олгосны үндсэн дээр улсын нөөцөд тодорхой хугацаагаар авч ...

2000 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар хот 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь байгалийн баялгийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх ...

2.4-2.9. Ашигт малтмалын дэлхийн зах зээлийн дундаж үнэ 2.10. Уул уурхайн нөхөн сэргээлт 2.11. Уулын ажилд хамрагдсан болон нөхөн сэргээгдсэн талбай, төлөвлөгөө 2.12.

дараа газар нөхөн сэргээх; 3.1.8. цацраг идэвхт ашигт малтмалын ашиглалтын зөвшөөрлийг дуусгавар болгох. 3.2. 3.1-т заасны дагуу зөвшөөрөл авахыг хүсэх, олгосон зөвшөөрөлд

Ашигт малтмалын чулууны цуглуулга ... нөхөн сэргээх зэрэг болно. ... Агаар, ус, хөрс зэрэг байгалийн нөөцийг сонирхож үзээрэй. Шаргуу ажиллан тууштай байгаарай.

13.3.Ашигт малтмалын нөөц ашигласны болон байгаль орчныг бохирдуулсны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга …

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь усны нөөц, түүний сав газрыг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар зүйл.Усны тухай хууль тогтоомж

 · Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн салбар хурдацтай хөгжиж байгаа хэдий ч байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх асуудал анхаарал татах болсон. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас уул уурхайн нөлөөллөөс байгаль ...

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлд "тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаль орчныг нөхөн сэргээх үүргээ биелүүлээгүй талаар нутгийн захиргааны байгууллагын саналыг харгалзан ...