хязгааргүй boltzmann planar газрын зургийн хальслах процессыг нэрлэнэ

Нэгж талбарын хилийн шугамын эргэлтийн цэгийг газарт бэхлэж тэмдэглэх. Барилга, Хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 121 дугаар тушаалын 10 заалтад зааснаар геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл ...

Газрын кадастр, зураглалын инженер нь ирээдүйд шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт эрдэм шинжилгээний ажилтан, судлаач, багш зэргээр ажиллаж болохоос гадна сум, дүүрэг, нийслэлийн газрын албанд газрын даамал, газрын ...

- Газрын зургийн өргөтгөл, мэдээллийн төрөл, зорилгууд, дизайн - Харьцаа, координат, таних тэмдэг, тэмдэглэгээ - Үзүүлэн #1: Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны албан ёсны веб

Сургуульд байхаас бидний харж байсан дэлхийн газрын зураг нь бидний амьдарч буй дэлхий хэрхэн харагддаг тухай ойлголтыг бидэнд өгдөг. Гэтэл Орос, Европ, АНУ, Хятад, Австрали, Чили, Өмнөд Африк зэрэг дэлхийн янз бүрийн ...

Архив, мэдээллийн төвийн сан хөмрөгт түүхэн газрын зургийн өв хадгалагдаж байдаг. Эдгээр зургууд xviii-xx зууны эхэн үеийн Халх Монголын аймаг, хошуудын нутаг дэвсгэрийн хуваарилалт, газар зүйн байдал, нутгийн захын ...

 · Байр зүйн зургийн үндсэн шаардлагуудын нэг нь газрын гадаргуугын элемент болох хотгор гүдгэр, тэгш тал, гуу жалга, байшин барилга гэх мэт зүйлсийн дэвсэл байдлыг зургийн хэмжээсийн хувьд зөвшөөрөгдөх дээд зэргийн ...

Хэдийгээр Google Map-аар хайсан газар орныхоо зургийг төвөггүй олж болох боловч зарим нэг Улс орны зарим хэсгийг харуулж болохгүй хэмээн нууцалсан байдаг байна. Хэрвээ Google Map-ыг сайн ажиглавал зарим нэг хэсгийг харлуулан ...