2013 онд төмөрлөгийн чиглэлээр мэргэшсэн сургалт

-Дээд боловсролтой иргэд тус хөтөлбөрт хамрагдсанаар төгсөөд ажлын байранд шууд томилогдох уу? -"Цагдаагийн ажил-эрх зүй" хөтөлбөрт хамрагдсан төгсөгчид цагдаагийн албаны чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай ...

1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн биелэлтийг хангах, холбогдох хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгохтой холбогдуулан дараах арга хэмжээг 2013 онд …

2013 онд Экологийн болон Байгаль судлалын мэргэшсэн сургалт, тусгай курсуудад Эрхүү мужийн 23 мянган сурагчид хамрагдсан байна.

Улсын Засгийн газрын 2011-2013 оны дунд хугацааны зорилт", Засгийн газрын 2010 ... тогтоолоор батлагдсан "Хөрөнгийн зах зээлийг 2009-2012 онд хөгжүүлэх үндсэн ... мөн "Компанийн засаглалын чиглэлээр ...

 · Tailan 2013-103 1. Нийслэлийн нийгэм эдийн засгийн зорилтууд • Нийслэлийн түргэн тусламжийн үйлчилгээг шинэчлэн дүүрэг бүрт салбар төв байгуулах • Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд бэлэн байх • Ил тод байдлыг хангах ...

журам (ЭГНБ)-ыг 2013 оны Сайдын тушаалаар баталсан. ЭМСЯ-аас 2014 онд "Эмийн аюулгүй байдлын хяналт үнэлгээний тогтолцоог бэхжүүлэх стратеги"-ийг Сайдын тушаалаар баталсан ба 2013-2014 онуудад эмч

МИРИМ Консалтант ХХК 2013 онд үүсгэн байгуулагдсан. Бид инновацийн бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ, эдийн засаг, маркетингийн судалгаа, бизнес төлөвлөгөө, програм хангамжийн хөгжүүлэлт, системийн ...

 · Жамсранжавын ЛУВСАНДОРЖ Маркетинг, брэндинг, бүтээлч төсөл хөгжүүлэх чиглэлээр мэргэшсэн. Үндэсний ...

МИРИМ Консалтант нь 2013 онд үүсгэн байгуулагдсан бизнес, инновацийн зөвлөх үйлчилгээний компани юм. ... зөвлөх үйлчилгээ, сургалт, дата менежмент, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн чиглэлээр ...

2011 оноос оюу толгой төслийн кран өргөх зөөх машин механзимийн сургалт. 2013 оноос Оюу толгойн сургалтын үндсэн гэрээт компани. 2015 онд Оюу толгойн хүнд даацийн домкратны засвар

1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн биелэлтийг хангах, холбогдох хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгохтой холбогдуулан дараах арга хэмжээг 2013 онд багтаан авч ...

Сургалт Нийгмийн халамж ... чиглэлээр 1993 онд байгуулагдсан бөгөөд өдгөө 9000 орчим ажиллагсадтай, бизнесийн олон салбарт ... Мөн тус компани нь 2013 онд Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-

Монгол Улсад гэмт хэргийн гаралт сүүлийн 5 жилийн байдлаар буюу 2009 оноос (20373) 2013 онд (25362) 24.4 хувиар, түүний дотор хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг 19 хувиар, өмчлөх эрхийн эсрэг ...

Манай компани 2013 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд гадаад худалдаа, аялал жуулчлал, бизнес зуучлал, боловсрол сургалтын чигэлэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Мөн тэрээр 2013 онд Монгол улсын засгийн газрын санаачлагаар iso 21500 стандартыг монголд нэвтрүүлэх ажлын багт тус стандартын орчуулгыг хянан …