oem хөрөнгө оруулалттай цутгамал ган контейнер эд анги худалдах

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон хөрөнгө бөгөөд үндсэн хөрөнгө, эргэлтийн хөрөнгө, үнэт зүйлсээс бүрдэнэ.

Хөрөнгө оруулалт-Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн хуримтлалыг шинээр бий болгох, түүний техникийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн өргөтгөх, сайжруулахад зориулж, тайлант жилд зарцуулсан хөрөнгө, хайгуулын ажлын ...

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хөрөнгө оруулагчийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах, хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн нийтлэг ...

Хөрөнгө оруулагч. Төсөл. Гэрээ байгуулсан огноо. Хөрөнгө оруулалтын дүн /тэрбум төгрөг/ 1 "Монголын алт" (мак) ххк. Цагаан суваргын зэс-молибдений уулын баяжуулах үйлдвэр. 2015.10.13. 1,963.0. 2

Үндэсний хөгжлийн газраас ГТӨХЭ-ийн Монгол Улсад хөрөнгө оруулалт хийх зөвшөөрөл авсаны дараа Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийг ...

БНСУ-ын 100 хувийн хөрөнгө оруулалттай "Райнос Ассет Менежмент Монгол" ХХК Монгол улсын үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулахаар нээлтээ хийв. Арга хэмжээг Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, доктор С ...