молин босоо үгиа

Тэгш өнцөгтийн өргөн 5 см. Талбайг 2 орноор тоймловол $15.32$ бол урт нь хамгийн багадаа $fbox{a.bcd}$ байна.

Хил хамгаалах ерөнхий газар. Хаяг : Монгол улс. Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо Доржийн гудамж, Хил хамгаалах ерөнхий газар