эрх чөлөөний миномууд

"Хүний эрх" сэтгүүл Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэл Таны хүний эрхийн мэдлэгт Судалгааны тайлан Холбоос

ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГ has 3,627 members. УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигчийн хувиар 2020.06.16-нд МАН-аас нэр дэвшигч Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Ё.Баатарбилэгт бодлогын мэтгэлцээний... урилга хүргэсэн. Сонгууль бол ...

Философич Сартрыг бидний зарим нь "Хүмүүс бол эрх чөлөөний шоронд шийтгүүлэгсэд юм" гэсэн үгээр нь мэддэг байх. Тэгвэл ер нь яагаад "Эрх чөлөөний шорон" байдаг билээ? Энгийнээр бодож үзвэл эрх чөлөө гэдэг хэн ...

 · Би саяхан нэг кино үзэх гээд сууж байхдаа киноын эхлэлд, усан дундаас тэнгэр өөд цоролзох галт бамбар гартаа атгасан бүсгүйн дүртэй "Эрх чөлөөний хөшөө"-г …

Тодруулбал, тэр эрх чөлөөний үндсийн үндэс нь хүн юм гэсэн үзэл санааг дэвшүүлж, хувьдаа эрх чөлөөтэй байгаа хүн өөрийн амьдралд шаардагатай асуудалд сонголт хийх боломжтой болдог гэж үзжээ.

Эрх чөлөөтэй байгаа хүн эрх чөлөөний үнэ цэнийг мэддэггүй гэдэг. Хэн хүн эрх чөлөөгөө хясан боолгож, хасуулж, сууж босохдоо ч бусдын эрхэнд орсон үедээ хүнд эрх чөлөө ус агаар мэт ямар их хэрэгтэй