султаны мөнгөний уурхайнууд

Мөнгөний бодлого, анхаарах асуудал. Огноо: 2019/04/29. Төв банкны үндсэн үүрэг бол үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн худалдан авах чадварыг хамгаалах буюу үнийн тогтвортой байдлыг хангах, санхүүгийн зуучлалыг тогтвортой ...

Мөнгөний шинэчлэлт хийх хугацаанд (1926-1927) Монгол банкны эрдэнэ металлын нөөц 4.2 дахин нэмэгджээ. 1925-1927 оны хооронд олон улсын байдалд зарим өөрчлөлт гарч дэлхийн зах зээлд цагаан мөнгөний ...

Дэлхийн мөнгөний үүсэл хөгжил Зоосон мөнгө Энэ нь ямар ч металл болон өөр бусад бараагаар баталгаажаагүй мөнгө юм. Үнэ цэнэ нь (худалдан авах чадвар) засгийн газраас тогтоогдож хуулиар баталгаажсан байдаг.

Монголоор "Улаан мөнгөн ус", (оросоор "красный ртуть", англиар "red mercury") хэмээх энэ бодисын шинж чанар, үнэхээр байдаг эсэх талаар маш олон эх сурвалжийн хоорондоо эрс ялгаатай мэдээллүүд бий.

Мөнгө, мөнгөний бодлогын өнөө ба ирээдүй. Огноо: 2017/07/24. Мөнгө. Хүн төрөлхтөн уулын чулуу, амьтны яс, ургамал, эрдэс металл гээд олон төрлийн эд юмсыг арилжаа наймаа хийх явцдаа төлбөрийн хэрэгсэл болгон ашиглаж байсан ...

БҮЛЭГ ii. МӨНГӨ, МӨНГӨНИЙ ҮНЭ ЦЭНЭ СЭДЭВ 4. МӨНГӨНИЙ ЦАГ ХУГАЦААНЫ ҮНЭ ЦЭНЭ Сэдвийг судлахын ач холбогдол, үр дүн Энэ сэдвийг судалснаар инфляцийн үзүүлэх нөлөө, хүү, түүний тооцоолол,

 · Суровые законы, армия, долгое время считавшаяся непобедимой, и, конечно, обширные территории — в период своего расцвета государство растянулось от Кавказа до Австрии и от Персидского залива до Гибралтара.