пролин алт худалдан авах

2.1.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Шилэн ...

Монголбанкны алт худалдан авалт болон алтны салбарын зарим асуудлын талаар Монголбанкны Нөөцийн удирдлага, санхүүгийн зах зээлийн газрын захирал А.Энхжинтэй ярилцлаа. Монголбанкны аж ахуйн нэгж, иргэдээс худалдан ...

худалдан авах гэрээ Хэрэв байгаа бол Төсөл хэрэгжүүлэгч нь бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авахаар гэрээ байгуулсан бол уг гэрээ болон нийлүүлэгч талын танилцуулга.

Өнгөрсөн оны сүүлийн саруудад 1 грамм алт худалдан авах Монголбанкны дундаж үнэ 128,002.45 төгрөг байсан бол 2020 оны нэгдүгээр сарын 22-ны өдрийн байдлаар алт худалдан авах үнэ 136,896.98 төгрөг байна.

Монголбанкны Эрдэнэсийн сан 2019 оны хоёрдугаар сард 84.1 кг алт худалдан авсан нь өмнөх оны мөн үед 438.6 кг алт худалдан авч байснаас 354.5 кг дутуу буюу 81 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Мөн хугацаанд Дархан-Уул аймаг ...

Огноо Алт Мөнгө; Авах Авах; 7/24/2020: 171,446.30: 1,997.45: 7/23/2020: 169,033.88: 1,940.73: 7/22/2020: 168,129.95: 1,786.30: 7/21/2020: 165,557.24

"Орон нутагт алт худалдан авах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний талаар" Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А-108 дугаар тушаал батлагдан холбогдох ажлуудыг эхлүүлээд байна.

Эрхэм хүндэт харилцагч Танд Худалдаа, хөгжлийн банк цалингийн зээлийн үйлчилгээг санал болгож байна.

 · Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/47 дугаар тушаалаар томилогдсон "Алтны нийлүүлэлтийн сүлжээг боловсронгуй болгох, орон нутагт алт сорьцлох, худалдан авах нэг цэгийн үйлчилгээний ...