диспозерын сургуулийн загварууд

Хархорины сургуулийн залуу багшийнд салбарын сайд зочиллоо. БСШУС-ын сайд Ё.Баатарбилэг Өвөрхангай аймагт ажиллах үеэрээ Хархорин сумын хоёрдугаар сургуулийн залуу багш П.Эрдэнэбаатарынд зочилж, орон нутгийн багш ...

20.3 ЧД -ийн сургуулийн хаягийн шалгуур Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн сургуульд бүртгэх хаягийн шалгуур - 2019/2020

Төр, хувийн хэвшлийн бага, дунд сургуулийн сургалт болон сургалтаас гадуурх үйл ажиллагааг төлөвлөж, улмаар шинэчлэн боловсруулж, сайжруулсан сургалтын хөтөлбөрөө сургуулийн удирдах зөвлөлөөр хэлэлцэж батлуулна.

3.1.Сургуулийн өмнөх боловсролын зорилго нь бага насны хүүхдийг өөрийн онцлог, чадвар, бүтээлч үйлээрээ хөгжин, насан туршийн боловсролын суурь чадварыг эзэмшихэд дэмжин асрах, хамгаалах, хөгжүүлэх, сургалт, үйл ...