сейсмик хүснэгтийг сэгсрэх

Гэмтэл Согог Судлалын Үндэсний Төвийн эмч, эмнэлгийн ажилчдын ажлын ачаалал их байдаг тул ая тухтай, тохилог орчинд эрүүл аюулгүй хүнсний бүтээгдэхүүнийг ашиглан хийсэн чанартай хоолоор хангагдаж байж эмнэлгийн ...

Хүснэгтийг эрэмбэлэх Эрэмбэлэх үйлдлийн үр дүнд хүснэгтийн өгөгдлүүд сонгосон талбарын утгаар (нэг эсвэл хэд хэд байж болно) өсөх эсвэл буурах дарааллаар байрлалаа сольдог.

Бид хүүхдээ уйлахад нь аргадаж байна гээд хүчтэй сэгсэрдэг. Гэвч энэ нь хүүхдийн тархи, мэдрэлийн үйл ажиллагаанд онц ноцтойгоор гэмтэл учруулж, цаашлаад амь насанд нь аюул учруулж байдаг байна. Истон Робинсон ...

Хүснэгтийг засварлах Хүснэгттэй ажиллах явцад шинээр мөр багана оруулах, ашиглахгүй болсон мөр баганы устгах зэрэг ажлууд их гардаг.