Кливленд Георгия алтны үл хөдлөх хөрөнгийг зарна

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2015 оны 0 3 дугаар сарын 27- ны өдрийн 10 цагт албаны ...

Ø Үл хөдлөх эд хөрөнгийг төлбөр төлөгчид хүлээлгэн өгсөн акт. Ø Эд хөрөнгийн үнийг бүрэн төлсөн тухай баримт. Ø Үйлчилгээний хураамж - 20000 төгрөг.

8.2. Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч хуулийн этгээд нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн жилийн албан татварыг улирал бүрийн сүүлийн сарын 15 …

Данс. Дансны дугаарууд. Улсын төсвийн орлого хяналтын газар - 321172, 310876; Нийслэлийн Татварын газар - 311288, 310573, 70110705 /авто/

Сонгосон талбай дахь газар, үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч, эзэмшигчийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийг орон сууцаар солих бол барилга …

Гэрээнд оролцогч талуудын үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээнүүд /эх хувь/ 3: Үйлчилгээний хураамж: Энгийн -20.000 төгрөг, яаралтай-40.000 төгрөг: 4: Мэдүүлэг бөглөнө.