алх тээрэмүүд та Лима дахь Ла-г хардаг

Энэтхэг, ХП, Дарамсала – Пали хэлээр Мангала судрыг уншсаны дараа Хятадын сүсэгтнүүд хятад хэлээд "Билгүүний Зүрхэн" судрыг уншсан ба Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам төгсгөлд нь гардаг нэмэлт ерөөлийг тайлбарласан юм.

1884 оны тавдугаар сарын 1-нд дэлхийн хамгийн анхны 42 метрийн өндөртэй тэнгэр баганадсан барилга Чикаго хотод баригдаж байжээ. Харин одоо Европ болон АНУ-д 150 метрийн өндөртэй барилгыг тэнгэр баганадсан барилгад ...

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно: 4.1.1."аж ахуйн нэгж" гэж улсын бүртгэлд бүртгэгдэж, аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компани, нөхөрлөл, хоршоо, төрийн болон орон нутгийн ...

Зарим нэг нь хар тамхи хэрэглэн амь насаараа дэнчин тавихыг эрс эсэргүүцэж байхад зарим нь үзээд алдахад буруудахгүй гэсэн бодолтой байх нь бий. Хоёр дахь бүлэгт жирийн хүмүүсээс гадна хар тамхины хамааралд орсон ...

98

Та биднийг хайрладаг Тэнгэр дэх Эцэгийн тогтоож өгсөн хязгаар дотор байснаар хэрхэн баяр баясгалантай байхыг мэдэх болно" (Итгэлдээ үнэнч байх нь: Сайн мэдээний эшлэл [2004], 79–80).

- 6 дахь өдрөөс эхлэн хөдөлмөрийн чадвар нь сэргээгдэх, эсхүл тахир дутуугийн тэтгэвэр авах эрх үүсэх хүртэл хугацааны тэтгэмжийг тэтгэмжийн даатгалын сангаас олгоно.